Skip Navigation Links
Home
About Us
Faculty and Staff
Administration
Getting Involved
Photo Album
School Library
Useful Links
Kids World
Hua Xia Yuan Di
Contact Us
Sponsors

banner.jpg

Board Members
Principal: Luo, Yu(罗雨)
Vice-Principal: Tan, Yue (谭悦) Bai, Zhaohong (白赵红)
Curriculum Director: Han, Haiya
Treasurer: Li, Shidong
PTA President: Zhang, Hongqing
IT Director: Jong, Chang-han

Teachers
PinYin Class Sun, Qin
First Grade Lee, Kristy (李碧玉)
Second Grade Shing, Aimee
Third Grade Zhang, Yinling
Fourth Grade Peng, Meixia
Fifth Grade Wang, ShengGang (王胜刚)
Sixth Grade Xu, Bo (徐波)
Seventh Grade Gu, Tianwen

Culture Class
Art (美术班) Shinrea Su
Chess Club (国际象棋) Albert Zhu
LEGO Lucas Zhou
Robotics Robert Zhu
Volunteers Lucas Zhou, Leo Lian, Emily Ma, Roy Liew